Co jest dalej Voyager 1 czy 2?

Sondy kosmiczne Voyager 1 i Voyager 2, wysłane przez NASA w 1977 roku, są niezwykłymi ambasadorami ludzkości w przestrzeni kosmicznej. Obie sondy przekroczyły granice naszego Układu Słonecznego i kontynuują swoją podróż w przestrzeń międzygwiezdnej4. Ale które z nich jest obecnie dalej od Ziemi?

Voyager 1 vs Voyager 2

Voyager 1 został wystrzelony 5 września 1977 roku z Przylądka Canaveral na Florydzie2. Jego misja, która trwa od 1977 roku, skierowana była na Jowisza i Saturna5. Voyager 2, z drugiej strony, został wysłany nieco później, ale również w 1977 roku1. Co ciekawe, Voyager 2 porusza się wolniej i inną trajektorią niż Voyager 16.

Która sonda jest dalej?

Odpowiadając na pytanie, które z tych dwóch niesamowitych pojazdów jest obecnie dalej, musimy zwrócić uwagę na ich różne trajektorie i prędkości. Voyager 2 opuścił Układ Słoneczny 10 grudnia 2016 roku i znajduje się obecnie w odległości 19,5 jednostek astronomicznych od Słońca6. Niestety, nie znaleziono bezpośrednich informacji na temat aktualnej odległości Voyagera 1. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Voyager 1 został wystrzelony wcześniej i porusza się szybciej, można przypuszczać, że jest on obecnie dalej od Ziemi niż Voyager 2.