Francuska agencja twierdzi, że iPhone 12 emituje zbyt dużo promieniowania i nakazuje Apple wycofać go ze sprzedaży

Francuska agencja rządowa ANFR (Agence nationale des fréquences) nakazała Apple wycofać iPhone’a 12 z rynku, twierdząc, że emituje on zbyt wysokie poziomy promieniowania elektromagnetycznego1. ANFR, która nadzoruje częstotliwości radiowe oraz narażenie publiczne na promieniowanie elektromagnetyczne, wezwała Apple we wtorek do „zastosowania wszystkich dostępnych środków, aby szybko naprawić tę usterkę”1. Poprawki wprowadzone do iPhone’a 12 będą monitorowane przez agencję, a jeśli nie zadziałają, „Apple będzie musiało wycofać” już sprzedane telefony1.

ANFR przeprowadziła niedawno badania 141 telefonów komórkowych, w tym iPhone’a 12, pod kątem fal elektromagnetycznych, które mogą być absorbowane przez ciało człowieka1. Stwierdzono, że poziom absorpcji energii elektromagnetycznej wynosił 5,74 W/kg, przekraczając dopuszczalne normy1. Apple jednak kwestionuje wyniki badań ANFR, twierdząc, że iPhone 12 spełnia wymogi dotyczące promieniowania2.

Warto zauważyć, że iPhone 12 Pro został przetestowany pod kątem ekspozycji na promieniowanie radiowe (RF) i spełnia obowiązujące limity3. Apple stosuje najnowsze, zatwierdzone metody regulacyjne przyjęte w branży do testowania i zarządzania radiami urządzeń, aby spełniać limity ekspozycji na promieniowanie RF3. Aby zmniejszyć narażenie na energię RF, Apple zaleca korzystanie z opcji głośnomówiącej, słuchawek lub innych podobnych akcesoriów3.