Przyszłość programowania za sprawą sztucznej inteligencji: KRZYCZENIE WIELKIMI LITERAMI

Sztuczna inteligencja może wpłynąć na sposób, w jaki komunikujemy się z komputerami, a nawet na sposób programowania. W przypadku generatora obrazów DALL-E 3 firmy OpenAI, zintegrowanego z ChatGPT, użytkownicy zauważyli, że wewnętrzne polecenia przekazywane między tymi dwoma systemami zawierają komendy pisane wielkimi literami dla podkreślenia1. To pokazuje, że przyszłość komunikacji z komputerami może być bardziej zbliżona do ludzkiej niż się spodziewano.

W jednym z przykładów, AI influencer Javi Lopez podzielił się zauważonym poleceniem, na co inny użytkownik, Ivan Vasilev, odpowiedział: „Śmieszne, jak programowanie przyszłości wymaga krzyczenia na AI wielkimi literami”1. Dr Eli David również skomentował: „Najpierw się śmiałem czytając to. Ale potem zdałem sobie sprawę, że to przyszłość: maszyny rozmawiają ze sobą, a my jesteśmy tylko przypadkowymi świadkami”1.

Dzięki dużym modelom językowym (LLM), tego rodzaju interakcje między programami mogą odbywać się w konwencjonalnym języku angielskim1. OpenAI zastosowało podobne podejście z interfejsem języka naturalnego w przypadku wtyczek ChatGPT, które zostały uruchomione w marcu1.

Czy w przyszłości będziemy krzyczeć na nasze komputery, aby działały lepiej? Simon Willison, badacz i pisarz AI, zamiast tego opowiedział ciekawą historię o swoim doświadczeniu z wersją głosową ChatGPT1. Widać, że rozwój sztucznej inteligencji może prowadzić do nowych, nieoczekiwanych form komunikacji między ludźmi a maszynami.