Под контролата на чуждестранна работна сила във фабриката за електрически автомобилни батерии в Уиндзор започнаха местни професионалисти да изказват недоволство

Под контролата на чуждестранна работна сила във фабриката за електрически автомобилни батерии в Уиндзор започнаха местни професионалисти да изказват недоволство

Illustrate a protest scene outside an electric vehicle battery facility. Depict a diverse crowd of local union workers holding signs and wearing union shirts. Ensure diversity in terms of gender and descent for the protesters, as well as a mixture of mature and younger adults. The facility in the background should have 'EV Battery Facility' printed on the building. Incorporate foreign workers watching the scene from the facility's entrance; with a similar diversity in gender and descent.

Последното обявление за използването на значителен брой чуждестранни специалисти за монтаж на оборудване в предстояща фабрика за батерии за електрически превозни средства (EV) в Уиндзор, Онтарио, предизвика контроверзии сред местните промишлени работници с умения. Шон Стрикланд, представител на Съюзите за построяване на Канада, повдигна знаме на загриженост, критикувайки плана като унижение за канадските работници. Съюзът, който представлява гласа на повече от половин милион професионалисти от 14 сдружения, твърди, че талантът и експертизата, необходими за такива проекти с достъпна технология, могат да бъдат намерени в страната, особено сред опитните работници в югозападната част на Онтарио.

Сглобяването на фабриката за батерии на електрически превозни средства, общата дейност между Stellantis и LG Energy Solution, се очаква да доведе до технологични напредъци след пускането в експлоатация през 2025 г. Въпреки това новината, че от назначените 1 600 техници до 900-ма може да бъдат временни специалисти от Южна Корея, добавя напрежение към проекта, който е финансиран с 15 милиарда долара от канадските провинциални и федерални нива.

Стрикланд изтъква вековното досие на местните работници по подобни автомобилни технологии като пример за техните способности и готовност да поемат проекта. Подчертавайки аномалията в толкова голям брой външни работници, съюзът внимава за нуждата да бъдат насърчавани работни места за канадци.

Въпреки заявлението на компанията, което подчертава специфичните познания, които глобалните доставчици на трудова сила принасят – знания, които са резултат от тяхното участие в процеса на създаване и транспортиране на оборудването, критиките не отслабват. Представители на индустрията настояват за по-голямо взаимодействие и диалог между компанията, правителството и местните работници, за да се справят с тази стратегия за наемане, която, както твърдят сдруженията, предизвиква сказанията, че местните работници липсват на необходимата експертиза за такива проекти.

Представители от строителния сектор в Онтарио акцентират върху готовността на местните промишлени работници да създават и поддържат модерни автомобилни и батерийни предприятия. С развитието на проекта има призив за колаборативен подход, за да се гарантира, че фазата на монтаж ще укрепи, а не ще пренебрегва канадския трудов потенциал, като в същото време се полагат основите за бъдеща технологична интеграция в индустрията.

FAQ Секция:

Каква е контроверзията около фабриката за батерии за електрически превозни средства (EV) в Уиндзор?
Контроверзията възниква около решението да се назначи значителен брой временни специалисти от Южна Корея за монтаж на оборудване в новата фабрика за батерии за електрически превозни средства, което местните промишлени работници възприемат като пренебрегване на местния талант.

Кой е Шон Стрикланд и какъв проблем той повдигна?
Шон Стрикланд е представител на Съюзите за построяване на Канада. Той критикува плана за използване на чуждестранни специалисти, твърдейки, че нужната експертиза е достъпна в Канада, особено в Южна Интарио.

Какво е задължението на проекта за фабриката за батерии за електрически превозни средства?
Фабриката за батерии за електрически превозни средства е обща дейност между Stellantis и LG Energy Solution, която се очаква да напредне технологията в автомобилния сектор при завършването си през 2025 г. Тя се осъществява със субсидии от 15 милиарда долара от канадските правителства.

Колко техници се наемат от Южна Корея и защо?
От 1 600 наети техници, до 900-ти от тях могат да бъдат временни специалисти от Южна Корея, които се назначават заради техните специфични познания и опит с оборудването, което са създали и пренасяли.

За какво се борят сдруженията в светлината на тази наемна стратегия?
Сдруженията се борят за отдаване на предимство на канадците и за увеличаване на взаимодействието и диалога между компанията, правителството и местните работници за справяне със стратегията за назначаване и признаване на готовността на местните работници.

Дефиниции:

– Фабрика за батерии на електрически превозни средства: съоръжение, посветено на производството на батерии, използвани в електрическите превозни средства.
– Субсидии: финансова помощ, предоставена от правителството, за намаляване на разходите за бизнес операции или намаляване на цената на стоки.
– Stellantis: производител на автомобили, създаден от сливането на Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group.
– LG Energy Solution: подразделение на LG Corporation, специализирано в напреднала батерийна технология.

Предложени свързани връзки:

– Stellantis
– LG Corporation
– Canada’s Building Trades Unions

Tags: