Nowe zabezpieczenia Google w walce ze spamem w Gmailu

Google wprowadza znaczące zmiany w celu zminimalizowania ilości spamu w skrzynkach odbiorczych Gmaila1. Firma ogłosiła, że od lutego 2024 roku wprowadzi nowe wymagania dla nadawców wysyłających ponad 5000 wiadomości dziennie do użytkowników Gmaila12. Oto kluczowe zmiany:

  1. Jednokliknięciowy przycisk wypisania się: Google będzie wymagać, aby nadawcy oferowali w swoich wiadomościach jednokliknięciowy przycisk umożliwiający wypisanie się z otrzymywania dalszych wiadomości12.
  2. Autentykacja adresu e-mail: Nadawcy będą musieli uwierzytelnić swój adres e-mail, konfigurując swoje systemy w taki sposób, aby udowodnili, że są właścicielami swojej domeny i nie podszywają się pod inne adresy IP1.
  3. Próg jasnego wskaźnika spamu: Google może nie dostarczać wiadomości od nadawców, których e-maile są często oznaczane jako spam i przekraczają „jasny próg wskaźnika spamu” wynoszący 0,3% wysłanych wiadomości, mierzony za pomocą narzędzi Google Postmaster1.

Google podpisało porozumienie z Yahoo, które również wprowadzi te same zmiany1. Wprowadzenie nowych zabezpieczeń ma na celu uczynienie skrzynek odbiorczych Gmaila bezpieczniejszymi i mniej narażonymi na niechciane wiadomości2.

Wprowadzenie nowych wymagań dla nadawców wysyłających duże ilości wiadomości ma na celu zapewnienie, że użytkownicy Gmaila nie będą bombardowani niechcianymi wiadomościami2. Google porównuje te zmiany do przeglądu technicznego w świecie e-maili, mającego na celu usprawnienie działania tego kanału komunikacji12. Wprowadzenie nowych zabezpieczeń to jednak nie jednorazowe działanie, ale stały proces mający na celu utrzymanie e-maili bezpiecznymi, przyjaznymi dla użytkownika i wolnymi od spamu1.